e-mail
Data
w y ś l i j
w y ś l i j
Wiadomość została wysłana - dziękujemy.
Nie wszystkie wymagane pola zostały uzupełnione!

K O N T A K T

8 8 2  6 8 9   7 6 7   /    6 6 4  0 2 9  0 3 3

k o n t a k t @ c a p i t a l f i l m s . p l

© C O P Y R I G H T S  2 0 1 7  -  2 0 2 2  C a p i t a l   F i l m s 

P O L I T Y K A   P R Y W A T N O Ś C I

Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych podanych w formularzu przez Capital Films Patryk Leks, ulica Sportowa 6, 42-454 Niegowonice, NIP 649 232 21 83 i otrzymywania drogą elektroniczną informacji dotyczących świadczonych usług. Oświadczasz, iż znane są Ci prawo do wglądu, zmiany i zapomnienia twoich danych osobowych. Dane podajesz dobrowolnie i jednocześnie, że jest ci znana Polityka Prywatności.