COPYRIGHTS    © CAPITAL FILMS PATRYK LEKS   |   2021  -  2022

BACK TO TOP

KONTAKT

OPOWIEDZMY WSPÓLNIE HISTORIĘ WASZEJ MIŁOŚCI

CZEKAMY NA WIADOMOŚĆ OD WAS

POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ

Handcrafted Films & Stories

ZATRZYMAJ CHWILE

ŚLĄSKIE | MAŁOPOLSKIE

-ESTD-

-2017-

ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW

CINEMATIC EXPERIENCE

CINEMATIC EXPERIENCE

CINEMATIC EXPERIENCE

E W E L I N A    x    K A M I L     /    S a l a  b a n k i e t o w a   Z a c i s z e 

A N I T A    x    D A W I D    /    K a r c z m a  T a t r z a ń s k i  B ó r

A S I A    x    A R E K    /    S a l a  b a n k i e t o w a  Z a c i s z e

NASZE FILMY ŚLUBNE

NACECHOWANE EMOCJAMI UJĘCIA TWORZĄ PRAWDZIWE FILMOWE ODCZUCIA, DLATEGO 

NASZE FILMY POZOSTANĄ Z WAMI NA LATA


kamerzysta na wesele śląsk | kamerzysta na wesele małopolska | plener ślubny

WIĘCEJ O NAS

Jesteśmy absolwentami kierunków filmowych, w tym Szkoły FIlmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach. Tworzymy dla Was niesamowite historie, o Waszej pięknej miłości. Reportaże ślubne to nasza specjalność.

Witamy!  Wiktoria i Patryk

Każde spotkanie z Wami daje nam możliwość, by na nowo spojrzeć na ludzi, na świat, by na chwilę poddać się refleksji i razem z Wami dać ponieść się emocjom i łapać ulotne chwile. 

 

Nie ma dla nas nic piękniejszego 

niż niewymuszone łzy wzruszenia, uśmiechy, drobne gesty, które w rzeczywistości znaczą tak wiele.

F  I  L  M   Ś  L  U  B  N  Y

Emocje. Para Młoda. Reportaż.

Tak powstaje nasz naturalny film ślubny.